KULLANICI ŞARTLARI

Allergan’a (şirket) ait bir Web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Web sitesine ve şirketin diğer web sitelerine, söz konusu mecraların içeriğine ve bu sitelerle bağlantılı olarak sunulan hizmetlere erişim ve bunların kullanımına dair kurallar işbu Kullanıcı Şartları ile belirlenmiştir.

Web si̇tesi̇ni̇ kullanmaya başlamadan önce söz konusu kurallari lütfen di̇kkatle okuyun. Bu web si̇tesi̇ni̇ kullanmaniz hali̇nde, söz konusu kullanim şartlarini kabul etmi̇ş ve bunlara bağli kalacağinizi taahüt etmi̇ş olursunuz Burada beli̇rti̇len şartlarda, herhangi̇ bi̇r zamanda değİşİkli̇k, ekleme ya da çikarma yapma hakki sadece şİrketi̇n tasarrufundadir. Web si̇tesi̇ni̇ kullanmaya devam etmeni̇z, bu gi̇bi̇ değİşİkli̇kleri̇ kabul etti̇ğİni̇z anlamina gelecekti̇r. Kullanim şartlarindaki̇ değİşİkli̇kleri̇ düzenli̇ araliklarla kontrol etmeni̇z si̇zi̇n sorumluluğunuzdadir. Bu kullanim şartlarina tabi̇ olmak İstemi̇yorsaniz si̇teye eri̇şİm sağlamayiniz.

Web sitesi İçeriği

Web sitesinde yer verilen ya da Web sitesi aracılığıyla erişilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerin doğru, eksiksiz ya da yararlı olacaklarını garanti etmiyoruz. Güvendiğiniz bilgilere ait riskler kesinlikle sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Web sitesinde tıbbi durumlara ve bunların tedavilerine ilişkin bilgiler sağlanmaktadır. Bununla birlikte, bu Web sitesinde sunulan bilgiler hiçbir şekilde tıbbi tavsiye olarak düşünülmemeli, bunlara güvenerek karar verilmemeli ya da tavsiyede bulunulmamalıdır. Hastalar, bu Web sitesinde sunulan bilgileri, sağlık sorunlarına ya da hastalıklara tanı koymak amacıyla kullanmamalıdırlar. Daima alanında uzman bir sağlık profesyonelinin tavsiyesi alınmalıdır. Bu web sitesinde, kişiselleştirilmiş tıbbi teşhis veya tedavi hismeti sunulmamaktadır. Bu internet sitesine erişim sağlayarak ya da bu internet sitesindeki bilgileri kullanarak, bu şart ve koşulları ("Kullanıcı Şartları") kabul etmiş oluyorsunuz ve Allergan, Allergan iştirakleri ve çalışanları aleyhinde bu internet sitesinin kullanımından ya da bu sitede bulunan herhangi bir materyal, bilgi, görüş ya da tavsiyeden kaynaklanabilecek herhangi bir iddiadan feragat etmiş oluyorsunuz. Web sitesinde yer alan bilgilerin sizin ya da bir başka ziyaretçinin kullanımdan doğacak yükümlülükleri ya da sorumlulukları reddederiz.

Web sitesinin metin, grafik, fotoğraf, tescilli markalar, logolar, görsel arayüzler, sanat çalışmaları, bilgisayar kodları şeklindeki içeriği ve diğer tüm ilgili içerikler (“İçerik) Şirketin ya da üçüncü partilerin mülkiyetindedir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve tescilli marka yasaları, yanı sıra diğer fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasalarınca korunmaktadır. Web sitesinin içeriğinin tümünün ya da bir bölümünün yeniden üretilmesi, yayınlanması, dağıtımı ya da ilgili materyallerin kamuya sunulması kesinlikle yasaktır. Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe, şirketin yazılı izni olmadan, Web sitesinin içeriği (“aynalama” dahil olmak üzere) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya teşhir edilemez, kodu çözülemez, tercüme edilemez, bir başka bilgisayara ya da hizmet sunucuya, ticari amaçlı girişime, Web sitesine ya da ortama aktarılamaz.

Web sitesine Erişim ve Değişiklikler

Web sitesini ve Web sitesinde sunulan tüm ürünleri, hizmetleri ya da materyalleri, önceden haber vermeksizin geri çekme ya da askıya alma hakkımızı muhafaza ediyoruz. Bu Web sitesinin tamamının ya da bir bölümünün herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda erişilemez olmasından sorumlu tutulamayız. Zaman zaman Web sitesine kullanıcıların erişimini kısmen ya da tamamen engelleyebiliriz. Ayrıca, zaman zaman Web sitesinin içeriğini de güncelleyebiliriz ve bu amaçla makul bir çaba harcayabiliriz. Bununla beraber, Web sitesi içeriğinin tam ya da güncel olduğunu garanti edemeyiz.

Ticari Markalar

Web sitesiyle bağlantılı olarak kullanılan ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, ilgili tarafların mülkiyetindedirler. Yukarıda belirtilen ticari markalara ve bunların kullanımına yönelik hiçbir hakka ya da izne sahip değilsiniz.

Size ve Web sitesi Ziyaretlerinize İlişkin Bilgiler

Web sitesinde sizin ilgili olarak toplanan bilgiler Gizlilik Politikamıza dahildir. Allergan, kullanıcılarının gizliliğine saygı göstermekte ve Sitede bildirilen kişisel bilgilerle ilgili kullanıcıların hak ve sorumluluklarını açıklayan Gizlilik Politikasını oluşturmuştur. Gizlilik politikası için lütfen buraya tıklayınız.

Gizli Olmayan Bilgiler

Gizlilik Politikamızda belirtilen tüm uygulanabilir şartlar ve koşullar, yanı sıra, sorular, yorumlar, öneriler ve benzeri gibi bize yaptığınız diğer tüm gönderiler ve iletişimler gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilirler ve bu bilgilerin herhangi bir şekilde bağlayıcılığı olmayacaktır. Söz konusu gönderimlerin içeriğindeki tüm fikirleri, konseptleri, bilgi birikimini ya da teknikleri, ürün geliştirmek, imal etmek ve pazarlamak dahil herhangi bir amaçla kullanmakta özgürüz.

Üçüncü Taraflarla Bağlantılar ve Teknoloji

Web sitesinde yer alan, köprülenmiş olan ya da diğer herhangi bir yolla erişilebilen herhangi ya da tüm üçüncü taraf teknolojiler ya da web siteleri (“Üçüncü Taraflarla Bağlantılar ve Teknoloji”) sizin rahatınız için sağlanmaktadır ve bizim kontrolümüz altında değildirler. Şirket, sözkonusu herhangi bir Üçüncü Taraf Teknolojiyi desteklemez, önermez, garanti etmez ya da hiçbir bir şekilde temsilciliğini yapmaz. Herhangi bir Üçüncü Taraf Teknolojiye erişimizden şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu gibi bir erişimde riski kendi üzerine almış olursunuz. Ayrıca, Üçüncü Taraf Teknoloji kullanımına uygulanabilen tüm şartları ve koşulları kabul etmeli, yanı sıra bu gibi Üçüncü Taraf Teknoloji kullanımı için gereken hakları, ruhsatları ve izinleri almış olmalısınız.

16 Yaş Üzeri Kullanıcılar

Bu Web sitesi 16 yaşından küçük olan kullanıcılara uygun değildir ve onlar için hazırlanmamıştır.

Güvenlik

Bu web sitesi, siteye ya da sitede yer alan bazı hizmetlere erişebilmek için kayıt olmanızı ya da şifre almanızı gerektirebilir. Kayıt ve şifre bilgilerinizi gizli tutma sorumluluğu ve izin verip vermediğinize bakılmaksızın şifrenizin kullanılmasından kaynaklanan tüm yükümlülük size aittir.

Erişim Sınırlamaları

Allergan tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Allergan bilgisayar sisteminin diğer bölümlerine ya da sistemdeki diğer bilgilere herhangi bir amaçla erişmek ya da erişim girişiminde bulunmak kesinlikle yasaktır. Sitedeki Web sayfalarını veya içeriği taramak, izlemek, "veri madenciliği" yapmak ya da kopyalamak için robot, örümcek ve diğer otomatik ya da manuel işlem veya aygıtları kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Bir başka site kullanıcısına hangi nedenle olursa olsun spam (istenmeyen e-posta) gönderemezsiniz. Sitenin düzgün çalışmasına müdahale etmek ya da müdahale girişiminde bulunmak üzere hiçbir aygıt, yazılım ya da yöntem kullanmamayı, Allergan altyapısına aşırı ağır yüklemeler getirecek bir işlem yapmamayı kabul edersiniz. Allergan’ın yazılı izni olmadan Allergan ticari markasını, logosunu, ticari ismini ya da aralarında resimlerin, çerçevelerin, içeriğin veya Sitedeki sayfaların sayfa düzeni/tasarımları dahil, diğer Allergan mülkiyetindeki materyalleri içine alacak çerçevelendirme teknikleri kullanamazsınız.

Çevrimiçi Bağlantı

Allergan, Sitedeki forumları, sohbetleri, mesajları, yayınları, mesaj panoları ve benzerini inceleyebilir veya kontrol edebilir, ancak Allergan'ın bunu yapma yükümlülüğü yoktur ve Sitenin içeriğinden, Sitede yer alan bilgilerle ilgili hatalardan; karalama, iftira, hakaret içeren ifadelerden; eksik ve yanıltma amaçlı bilgilerden; müstehcen ve pornografik unsurlardan; dinsel inançlara saygısızlık eden ifadeler ve tehlikeli ya da yanlış bilgilerden dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Allergan Sitedeki tartışma forumlarında, sohbetlerde, yayınlarda, mesaj panolarında ve benzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi yükümlülüğü altında da değildir

İşletme Kuralları

Yasadışı içeriğe sahip, karalama amaçlı ve küçük düşürücü ifadelerle tehditler içeren, müstehcen, kışkırtıcı, pornografik olan veya dinsel inançlara saygısızlık edilen materyalleri; ayrıca yasaları ihlal ettiği, hukuki sorumluluklar taşıdığı veya yasaları başka bir şekilde ihlal ettiği düşünülen açıklamalar içeren veya bu tür davranışları teşvik eden materyalleri göndermeniz ya da yayınlamanız yasaktır. Aksi hade, Allergan, yetkili merciiler ile her türlü işbirliğine giderek veya ilgili yargı kararlarına uymak suretiyle, bu tür bilgi veya materyal gönderen kişilerin kimliğini ifşa edecektir.

Desteklenmeyen Haller

Bu internet sitesi, Allergan'ın kontrolü altında olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar ya da atıflar içerebilir. Allergan, bu ilgili internet sitelerinin ya da bağlantı verilen internet sitesindeki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir. Bu bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak için verilmektedir ve Sitede başka bir web sitesine bağlantı sağlanması veya ticari adı, ticari markası üreticisi ya da başka şekillerde bir ürüne atıfta bulunulması bağlantı verilen sayfanın içeriğinin Allergan tarafından onaylandığını göstermez. Bu Siteye bağlı olan diğer sitelere erişme riski size aittir ve hiçbir durumda Allergan sitede bağlantı verilen üçüncü taraf internet sitelerinin içerik ya da uygulamalarından sorumlu değildir. Bu internet sitesinin tamamının ya da bir bölümün kopyalanması yasaktır.

Kullanıcı Şartlarının İhlali

Kullanım Şartlarına uyulmaması Kullanım Şartlarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir ve Şirket söz konusu Kullanım Şartlarına uyumun takibine ilişkin tüm yasal ya da eşdeğeri haklara sahiptir ve yasal ya da eşdeğeri düzeltme yollarına başvurabilir. Özellikle, Kullanım Şartlarını ya da Web sitesi kullanımınızla ilişkili diğer sözleşmeleri ya da kılavuzları ihlal etmeniz halinde, Şirket, önceden hiçbir uyarı yapmaksızın Web sitesine erişiminizi sonlandırabilir.

Tazminat

Bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunun sonucu olduğu iddia edilen ücretler sınırsız, makul yasal ve muhasebe dahil olmak üzere herhangi bir iddia, eylem veya talep, borç ve uzlaşmaya karşı ve bunlara zarar vermeden Şirketi, memurlarını, direktörlerini, ortaklarını, çalışanlarını, acentelerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasalarca yasaklanmış olan durumlar dışında, ŞİRKET, ŞİRKET ÜYELERİ YA DA ŞİRKET BAĞLISI ŞİRKETLER VEYA ŞUBELERİ, WEBSİTESİNİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILMASINDAN DOĞAN DİREKT, İNDİREKT, TESADÜFİ, ÖZEL YA DA İLİŞKİLİ İSTENMEYEN SONUÇLARDAN YA DA HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR. KULLANIM HATALARI, GÖZDEN KAÇIRMALAR, KESİNTİLER, DOSYALARIN SİLİNMESİ YA DA BOZULMASI, VİRÜSLER, İŞLETİM YA DA İLETİM GECİKMELERİ YA DA PERFORMANSLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR HATA DAHİL, ANCAK BUNLARLA DA SINIRLI OLMAYAN TÜM YANLIŞ KULLANIMLARDAN ŞİRKET, ŞİRKET ÜYELERİ YA DA ŞİRKET BAĞLISI ŞİRKETLER VEYA ŞUBELERİ SORUMLU TUTULAMAZLAR. TÜM GELECEKTEKİ KULLANIMLARA İLİŞKİN SORUMLULUK SINIRLAMASI, YETKİLİ ŞİRKET TEMSİLCİSİ BU GİBİ HASARLARA İLİŞKİN OLASILIKLAR HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİ VERMİŞ OLSALAR BİLE, SÖZLEŞMELERDE YA DA ANLAŞMALARDA BULUNSUN YA DA BULUNMASIN TÜM FİİLİYATLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR. Eğer bütün bunlara rağmen bu Kullanım Şartlarının kapsamını aşan bir durum gerçekleşirse, Web sitesinin ya da herhangi bir İçeriğin kullanımıyla bağlantılı hasarlardan ya da kayıplardan Şirket sizi sorumlu tutabilir.

SORUMLULUK REDDİ

Web sitesini kullanarak söz konusu kullanımın riskinin tamamen size ait olduğunu peşinen kabul etmiş olursunuz. Web sitesi “BU ŞEKLİYLE” ve “olduğu gibi” temelinde sağlanmaktadır. Ne Şirket ne de memurları, direktörleri, müdürleri, üyeleri, çalışanları, acentaları, şubeleri, üçüncü taraf içerik sağlayıcıları, tasarımcıları, taşeronları, dağıtımcıları, tüccarları, sponsorları, ruhsat verenleri ya da benzerleri (hepsi birden “Şirket Bağlıları” olarak tanımlanmaktadır) Web sitesinin kullanımında kesinti ya da hata olmayacağını garanti etmezler. Ne Şirket ne de Şirket Bağlıları, Web sitesinde sağlanan içeriğin ya da Web sitesinde satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin doğruluğunu, bütünlüğünü ya da eksiksiz olduğunu garanti edemezler. Ayrıca Şirket, Şirket ve Şirketin , belirli bir amacın içeriğine ya da ticari uygunluğuna ilişkin tüm garantileri ya da benzeri ifadeleri özellikle reddeder. Şirket tarafından yazılı ya da sözlü olarak verilen bilgiler bir garanti oluşturmamaktadır. Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin sınırlandırılmasına ilişkin istisnalara izin verilmemektedir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırmalar ya da muafiyetler size uygulanmayabilir. Allergan, aynı zamanda bu siteye erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayarınızın veya diğer donanımınızın görebileceği zararla veya bunlara bulaşabilecek virüslerle ilgili sorumluluk kabul etmez ve bunlardan sorumlu olmayacaktır.
Web sitesinde ya da Web sitesi aracılığıyla sunulan, tavsiye edilen, bilgi verilen ya da referanslanan tüm özelliklere, ürünlere ya da hizmetlere dünyanın farklı bölgelerinde erişilemeyebilir ya da söz konusu erişim her yerde ve herkese açık ya da erişilebilir olmayabilir. Herhangi bir özelliğe, ürüne ya da hizmete Web sitesi üzerinde yapılan teklifler yasaklanmış yerlerde geçersizdir. Şirket, herhangi bir kişiye ya da coğrafi bölgeye herhangi bir özelliğin, ürünün ya da hizmetin teminini ya da yayılmasını sınırlama hakkına sahiptir. Eğer Web sitesine Türkiye dışından erişmeyi seçerseniz, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve yerel yasalara uygun davranmak sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Geçerli Kanunlar

Bu web sitesi Allergan tarafından işletilmektedir. Buradaki şart ve hükümler, içerdiği hukuk tercihi kurallarına atıfta bulunulmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasaları hükmüne tabidir. Web sitesinde yer alan bilgilerin diğer yerler için de uygun ya da bulunabilir olduğu yönünde Allergan tarafından hiçbir beyanda bulunulmamaktadır ve bu web sitesinde yer alan içeriğin yasadışı kabul ediliyor olabileceği yerlerden bu web sitesine erişmek yasaktır. Bu web sitesine diğer yerlerden erişmeyi tercih edenler bunu kendi inisiyatifleriyle yapmaktadır ve ilgili yerel yasalara uyma sorumluluğu kendilerine aittir.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden ya da Allergan’ın ürün ve/veya hizmetlerinden kaynaklanan ya da bunlarla alakalı tüm ihtilaf ve talepler İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerince çözüme kavuşturulacaktır.

Feragat Edilemez

Bu Kullanım Şartlarına uygun hareket edilmesine teşvik ya da zorlama konularında Şirketin başarısız olması durumunda, Şirket bu Kullanım Şartlarına uygun davranış haklarından ya da Şirket ve diğer herhangi bir taraf arasında bu Kullanım Şartlarında değişiklik yapma haklarından feragat etmez.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Şartlarının hükümleri bölünebilir. Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir bölümünün kısmen ya da tamamen geçersizliği diğer hükümlerin geçerliliğini ya da zorlayıcılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Eğer bu Kullanım Şartlarının hükümlerinden herhangi biri, yasaklanmak ya da geçersiz kılınmak üzere mahkeme huzuruna getirilirse, bu gibi hükümler mümkün olan en asgari düzeyde sınırlanacak ya da etkisizleştirilecek ve Kullanım Şartlarının bağlayıcılığının ve etkisinin muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde, Kullanım Şartlarının ruhuna en iyi uyan geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

Telif hakkı © 2019 Allergan
Tüm hakları saklıdır.